Verktyget för den effektiva entreprenören

Alarm & meddelanden

Få alarm och meddelanden:

Kontrollera ett stort antal egenskaper och få alarm/meddelande vid händelse te.x.:

  • När önskad sträcka har uppnåtts eller överskridits
  • När önskad körtid har uppnåtts eller överskridits
  • Om fordonet står stilla längre än angiven tid
  • Ifall fordonet flyttar sig ifrån angiven position
  • Vid temperaturväxling, om för låg eller för hög temperatur
  • Vid förändring av luftfuktighet.
  • Vid förändring av vikt- ex. för högt axeltryck.
  • Vid förändring på värden av en sensor

Alla händelser visas på kartan och meddelandet fås på e-post, SMS eller direkt i plattformen

Med Autotrack finns stor möjlighet att kundanpassa lösningen med hjälp av olika sensorer