Verktyget för den effektiva entreprenören

Bränsle

Diagram som visar stöld & tankning av bränsle
Diagram som visar stöld & tankning av bränsle

Följ bränslet- sänk bränslekostnaden

– Möjlighet att kontrollera hela förloppet från tankning, förbrukning och svinn eller stöld.

– Historik över bränsleåtgången för önskad tidsperiod

– Tidpunkter kopplade till aktuell position på kartan. (Du kan se var en händelse har inträffat)

– Mätning av bränslenivå både vid körning och avslagen tändning

– Diagram som visar bränslenivå över tid.

-Larm vid stöld av bränsle

– Vid bränslestöld, starta tuta, belysning etc. för att skrämma bort tjuven.

-Mätning sker via fordonets (maskinens) egen bränslemätning, installerad bränslemätning eller data från CAN-bus

– Installation fungerar även på fasta tankar

– Möjlighet att registrera kostnader för tankning och uppföljning mot förbrukning

Utvärdera körsätt:

  • Få statistik över bränsleförbrukning för alla fordon i fordonsflottan .
  • Följ upp hur miljömedveten körningen är- Eco-körning.
  • Planera rutten för kortast resväg.