Driftkostnader

Minska dina driftkostnader:

  • Planera körningen genom att välja rätt väg och rätt fordon för ändamålet
  • Skapa serviceplan för dina fordon med meddelade om när det är dags för service m.m.
  • Följ upp dina driftkostnader per fordon
  • Planera och styr ditt maskinunderhåll
  • Följ upp drifttimmar och serviceintervall
  • Få rapporter med uppföljning av nyckeltal.